Geen enkele kip is zo duur
als die welke men cadeau krijgt.