mske heeft weer het klavier afgeranseld. Dat doet ze altijd als er iets voorvalt. En ze is het beu, ze is het beu, ze is het beu. mske heeft in de winter minder werk en moet dus, zoals de eekhoorntjes doen, in de zomer een wintervoorraad aanleggen. Maar als daar, om de één of andere reden, een tweede huishouden van mee komt profiteren, dan wordt dat iets anders. En dat is wat er nu gebeurt! Zomaar!

Even een korte schets van de situatie:

Toen SS in 1997 Slow liet zitten, huurde hij een appartement op zijn naam. Hij betaalde de waarborg. Hij betaalde alle rekeningen die nog openstonden.

Hij nam SS terug na drie jaar omwille van Boeke. De huur van het appartement bleef op zijn naam.

Anderhalf jaar geleden smijt SS hem buiten. De rechter beslist dat zij daar mag blijven wonen en hij niet. Zijn toenmalige advocaat zei dat hij de huur niet mocht opzeggen, dat was pesten. De rechter zei dat ze elk de helft van de rekeningen moesten betalen, maar dat staat verkeerd in de besluiten. Slow heeft al voor meer dan BEF. 250.000,- rekeningen betaald – de afrekening ga ik hier niet maken. De rechter wees de auto toe aan Slow omdat hij daarmee kon gaan werken, zij heeft een camionnetje van ’t werk. Ze komt die auto pikken. De rechter zegt dat Slow al zijn spullen en de helft van de inboedel moet krijgen. Hij krijgt enkel zijn kleren en dan nog omdat haar eigen advocaat daar zelf achter geweest is op bevel van de rechter.

En nu komt het!

SS betaalt de huishuur niet en wordt uit haar appartement gezet. Hetzelfde vredegerecht -dus waarschijnlijk dezelfde rechter- beslist dat Slow nog altijd hoofdelijk verantwoordelijk is omdat dat huurcontract op zijn naam staat. Ze willen dat hij gaat tekenen om die waarborg vrij te geven. Ze willen dat hij naar de rechtbank gaat om die huur af te sluiten en de achterstallige huur te regelen.

De huisbaas belde op mskes telefoon van de zaak want de advocaat van SS had dat nummer gegeven.
 
Nog méér? Ze nam de watermeter niet over. Slow en mske schrijven vorig jaar een aangetekende brief waarin de situatie uitgelegd wordt. Die van ’t water geraken daar pas binnen op 14 januari 2004. De afrekening van ’t water komt hier op dit adres.

Resultaten tot nu!

De advocaat zei de rekening van het water terug te sturen en er op te zetten dat ze het op ’t leveringsadres moeten gaan halen.

Vandaag zegt de advocaat dat de zitting moet uitgesteld worden omdat ze geen tijd genoeg hadden maar omwille van het voorgaande zou Slow die huur niet moeten betalen, maar aangezien ze beiden aansprakelijk zijn, kan het zijn dat hij dat wel moet betalen maar dan gaan ze dat regelen bij de scheiding. Ze betaalt nú al niks, noch geeft ze zijn eigen spullen, wat zou ze zich dàn iets gaan aantrekken. Bovendien geeft ze Boeke toestemming om naar Spanje te gaan en zegt dat ze gaat sponsoren. Met welke centen? En waarom wordt er daarvoor geen toestemming gevraagd aan Slow? Boeke is minderjarig!

Komt er nog een staartje aan? Of is ’t gedaan? Afwachten hé!

Bovendien, als er niet betaald wordt komen ze op zijn huidig adres in beslag nemen, maar hier is alles van mske. Dus moet mske een inventaris opmaken van al haar bezittingen en die laten registreren. De aankoopfacturen zijn niet voldoende.
 
Conclusies:

Dus iedereen moet de schulden van SS betalen, behalve SS zelf.
 
De balans hangt in evenwicht. Boekhoudkundig gezien dan. SS heeft alle activa en Slow heeft alle passiva.