Op onze wandeling naar Loch Garbad zagen we toch een opmerkelijke wegwijzer. Op 200 m van die tweesprong, midden in het bos, zou er een library zijn.

Daar moesten we toch meer van weten.

We kwamen bij een boshuizeke. De deur stond open en we liepen binnen. Tegen één wand stonden inderdaad wat boeken en er lagen wat informatiefolders.

Verder was de ganse hut behangen met nota’s en briefjes van mensen, voornamelijk kinderen, die er langsgekomen waren.

Ook stond er tegen één van de wanden een collectebus. Zomaar. En weet je, op Arran vonden we dat helemaal niet abnormaal.