De mooiste holle weg in Brabants Haspengouw is zeker Via de Longa, met flanken tot wel tien meter hoog.

Op het Landense grondgebied werden nog enkele onverharde holle wegen voor het nageslacht bewaard, waarbij de Longa op de grens met Tienen en het Waalse Gewest het meeste indruk maakt.

De Longa is een gedeelte van een oude Romeinse weg, een diverticulum van de heirbaan Tienen-Tongeren, die Tienen met Landen verbond. Deze holle weg is een van de mooiste en diepste van Vlaanderen, ook al heeft hij de laatste dertig jaar erg te lijden gehad van moderne landbouwinvloeden, sluikstorten en een gebrekkig beheer. Een gedeelte van de merkwaardige flora is verloren gegaan o.a. ruig klokje, donderkruid, voorjaarsmorielje. Toch blijft dit geklasseerd monument op de wandelaar een speciale charme uitoefenen door zijn grootte, zijn microklimaat, de galerij-achtige begroeiing en vooral de rust die hij uitstraalt.

En zo is het.


En hij is beschermd.