Waar men ga langs Vlaamse wegen
komt men bedriegers en betoepers tegen.