Broerke, die als ukkepuk heel erg op Dodebroer geleek, vroeg op zijn derde in de zomer een kruiwagen, om in het zand te spelen.

Moe zei dat hij dat aan sinterklaas moest vragen. Dom eigenlijk want welk kind van drie speelt met Sinterklaas nog in het zand.

Broerke zei: “tegen dan ben ik al lang dood”. Moe nam Broerke, stapte op de bus naar Aalst en ging een kruiwagen kopen.