Ooit was er sprake van 20 windturbines langs die autostrade alhier. En al was er in het oorspronkelijke bericht sprake van:

Daarmee kan elektriciteit geleverd worden voor 40.000 gezinnen.

las ik later toch ergens dat ze daarmee de trein wilden laten rijden. Ik dacht zelfs de TGV maar daar ben ik helemaal niet zeker meer van. Feit is wel dat het toen stil werd. De drie windmolens hier wat verder bleven daar met hun drietjes staan.

Maar nu werd er ineens vaart achter gezet. Ik zag de windturbines vorige week en dacht dat ze er blijkbaar toch werk van gingen maken en dan lees ik dat de eerste trein op windenergie vorige zaterdag al reed.

Voor de volledigheid ga ik de versie van Het Belang van Limburg hier ook vermelden, vermits beide artikels verschillen wat de verdeling van de stroom betreft.

Als die molens ons maar niet van de kaart blazen bij al die stakingen.