“Je moet leren compromissen sluiten en leren mouwvegen” zei moe. “Nooit!” dacht mske.

En daarom heeft mske het moeilijk met bepaalde trekjes in de mensheid.

Als iemand liegt, dan gaan mskes oren flapperen, zoiets voelt ze met haar ellebogen. En ja, dan mijdt ze die mensen die liegen. Maar als ze dat dan vertelt aan mensen die er wel toe doen, lees deden, dan verwacht ze niet dat die akkoord gaan gaan. Elke mens is vrij in zijn opvattingen. Maar als in de loop van de discussie de woorden: “jij bent …” vallen, dan ziet mske dat niet meer als een discussie maar als persoonlijk worden.

En mske houdt altijd rekening met de mening van anderen over haar. Als ze dan toch “jij bent …” is, wel dan vindt mske het maar normaal dat ze de mensen bevrijdt van wat hen zo stoort aan haar.

En zeker dat de leugenaar nu precies het bewijs van die bepaalde leugen verraadt.

En wat te doen met de persoon die anonieme berichtjes post en toch blijft doorgaan met stoken? Denkt die misschien dat mske dingen gaat vertellen zomaar?

Och ja, die stokerij is hoogst overtuigend. Zonder het bewijs zou mske het zélf nog geloven.