Ondanks mske een mening heeft over die pensioenen, wou ze de verhitte gemoederen niet verder ophitsen en wou ze hier geen polemiek starten tussen de generaties. Nu toch efkes, naar aanleiding van dit tekstje bij g-man, enkele bedenkingen.

Laat het ons hebben over mensen van ± 33 jaar oud, die deze software gaan gebruiken om hun pensioen te berekenen.

Wat gaan die mensen zeggen als ze tegen hun pensioen ineens een generatiepact gaan afsluiten, waardoor ze tot hun 70ste of 75ste moeten werken? Of gewoon het bedrag halveren omdat er te weinig is?

En wat gaan die mensen dan zeggen als de jonge generatie van “dan” gaat steigeren over die ouw die absoluut hun pensioen op hun 60ste willen of hun volle pensioen?

Wel, die gaan boos worden omwille van het feit dat gedane beloftes niet ingevolgd worden.

En wat denken ze dan dat er nu gebeurt met deze generatie?

En neen, weer spreekt mske niet voor eigen zaak, want zij zou toch niet op pensioen gaan, ze heeft gezien wat dat met ex-schoonpa gedaan heeft. En bovendien loopt die lening nog tot haar xxste!