Sinds ik weet dat de woorden in een woordenboek
alfabetisch gerangschikt staan
kan ik ze veel sneller vinden.