Er zijn mensen die denken dat ze grappig zijn
omdat ze zelf hard moeten lachen als ze iets zeggen.