Zoo lang ‘t geluk U dient
zoo hebt ge menig vriend;
maar gaat ‘t geluk aan ‘t draaien,
ze vliegen lijk de kraaien.

[Guido Gezelle]