Redenaars zijn vaak mensen die denken dat ze uit hun eigen redevoeringen nog iets kunnen leren.