Er zijn inderdaad dingen die nooit gebeurd zijn: een anonieme brief krijgen waarin goed nieuws staat.