Nieuws is alles waar je van zegt:
“Hoe is het mogelijk?”