Stevie Wonder zat aan de tafel en zong: “Ella, Ella …” terwijl de zonnebril naar beneden gleed.

“Stevie” zei Bollie “eet eens voort, straks is ’t koud”. “Ik ben Prince” zei Stevie “want ik zit op de troon” waaruit kon geconcludeerd worden dat Stevie mogelijk “prins” of de aanzet van “prinses” bedoelde.

In lk geval nam Stevie nog een hap van de kroket en keek vanuit de hoge kinderstoel de tafel rond.