Onderweg naar huis vertelden ze gisteravond op de radio dat het lijk dat in Amay is gevonden, een mannenlijk is van een, waarschijnlijk, Duitse of Oosteuropese man. De tandvullingen hadden dat verraden.

De zak met dat lijk of beter gedeeltelijk lijk, want enkel het hoofd en de romp zaten in een plastic zak, de armen en benen waren afgesneden, was verzwaard met kettingen en blokken.

En weet je wat? Hij is om het leven gebracht door doodslag!

En mske en Slow zegden tegelijkertijd: “Whoo!” maar terwijl mske vervolgde met: “dat zijn toch wel echte experten”, zei Slow tegelijkertijd: “zelfmoord! Zeker en vast zelfmoord!”