Telegram aan een ziek parlementslid:

“Uw collega’s wensen u met een meerderheid van 32 stemmen, 24 tegenstemmen en 6 onthoudingen een spoedig herstel toe.”