Als blijk van waardering voor je dankbetuiging en in antwoord op mijn beste wensen als antwoord op jouw gelukwensen in antwoord op mijn bericht dat ik benoemd was.