Als een Fransman praat, hef dan nooit de naald van de grammofoon op. Ze gaat immers terug naar het begin.