Mijn vrouw is zo achterdochtig dat zelfs haar ogen elkaar in de gaten houden.