De meeste politici kunnen hun beloften niet eens onthouden.