Gedachtenwisseling:
met je eigen mening bij een overste binnenkomen en met de zijne buitenkomen.