Met leedwezen delen wij het overlijden van onze directeur mee.
Wij zullen trachten de door hem ingeslagen weg te volgen.