Hoe kunnen bazenpoepers nu toch met zichzelf leven?

Het brengt hen geen voordeel
enkel nadeel voor een ander.

pske van mske: het betreft hier een woord dat Slow gebruikt om iemand aan te duiden
die mske gewoon gatlekker zou noemen.