Negentien uur zevenvijftig! De telefoon gaat. Net als mske een zwaar boek zit vast te houden om het te scannen en niet kan lossen. Met veel moeite en de tipkes van haar vingers krijgt ze de hoorn vast.

Ze zoeken vier à vijf huizen in Landen om een systeem te plaatsen, dat automatisch de brandweer verwittigt bij brand en automatisch de politie verwittigt bij diefstal.

Wat mske betreft, kunnen ze nog wat voortzoeken.

Maar nu is mske er niet zo gerust is. In die mate dat ze zelfs overwoog om automatisch de politie te verwittigen.

Misschien heeft ze ooit wel te veel Amerikaanse gansterfilms gezien.