Er staat hier een CD van de zanger, CD die mske pas een vijftiental jaar geleden gekocht heeft. Als tiener wist ze wel dat de man bestond, maar aangezien de ganse klas met zijn liedjes dweepte, deed zij dat niet. mske was van nature uit argwanend tegen alles wat opgedrongen werd.

Tot haar grote verbazing kreeg ze van moe eens te horen dat ze mocht vergeten naar die zanger te luisteren. Ojee! Wat kreeg die nu in haar pens? De radio mocht nooit opstaan, want moe had hoofdpijn en de pick-up stond met alle platen in de voorplaats”. Moe ging verder dat er een meisje beweerd had dat ze zwanger was geraakt van die zanger en door hem en in het zothuis was gezet.

Ja? En dan? Volgens mske bewezen zulke dingen niet dat de man niet kon zingen, evenmin als de overtuigingsdrang van haar klasgenoten bewees dat hij het wel kon.