Kulleprul heeft weer toegeslagen! Kulleprul is het huisspook hier. Niet dat Kulleprul gevaarlijk is of griezelig … hij is enkel en alleen een geweldig pestspook. 

Hij verstopt dingen zodat ze onvindbaar zijn tot je ze niet meer nodig hebt en dan liggen die gewoon op hun plaats; hij laat dingen omvallen, waar geen kat in de buurt is, … puur pesterij dus.

Gisteren waren Slow en mske met de vrienden een cocktail gaan drinken in Aarschot. Het was, zoals altijd, een leuke avond. Ze hadden enkele cocktails uitgeprobeerd. En zoals altijd was Bob er ook.

Bij het naar huis rijden dacht mske er ineens aan dat het huis haar huis niet meer was, aangezien de kopers dat gisteren bij de notaris gingen betalen. Thuis gekomen wil de sleutel niet omdraaien in het slot – bij heel warm weer krijgt dat slot wel eens meer kuren. Dus probeert Slow dat even. De sleutel draait … maar is afgebroken in het slot. Slow is dus eerst over het muurtje tussen het voortuintje en de buren moeten klefferen om dan over de muur tussen de buren en het binnenkoerke te klimmen.

Dat is dat … maar nu moest dat stuk sleutel nog uit dat slot! Om eventuele inbrekers niet op ideeën te brengen zal ik hier maar niet vertellen hoe dat in zijn werk ging. Twee uitbrekers om twee uur ’s nachts!

Om 20 na drie wordt Slow wakker door muziek. Hij vraagt mske of ze dat ook hoort, maar mske is heel ver weg en eer ze zich realiseert wat hij vraagt moet ze eerst wat meer terug in de realiteit komen.

Ondertussen is Slow al gaan luisteren door ’t raam van de kamer achteraan, maar op de badkamer hoort hij klaar en duidelijk dat de muziek uit het huis zelf komt. Ondertussen heeft mske die bas ook gehoord, maar denkt dat één van de kierewiete buurzoontjes thuis gekomen is en de autoradio zo luid laat spelen, waarbij ze zich omdraait.

Slow sluipt naar beneden en bemerkt dat de radio speelt! En hij pijnigt zijn hersens over de vraag wie die radio wel heeft aangezet. Slow’s oplossing is altijd: “de katten”. Nu zijn we erg handig, Karboenkel kan zelfs de oven openzetten, maar ons bukken om dan met onze poot op de toets van de radio te drukken … neen hoor … dat is wat veel gevraagd. Om zijn visie tegen mske te staven heeft hij haar zelfs verteld dat wij alle drie aan het break-dancen waren.

Wij weten wel beter! Wij weten dat Kulleprul wraak neemt over de verkoop van het huis en mske heeft me deze morgen nog gezegd dat ze denkt dat Kulleprul de eerste zal zijn die in de verhuiswagen zit!