Lang geleden was er Ivanhoe op TV -met Roger Moore. En mske en Broer waren daar zo gek van dat ze dat naspeelden.

Zelfs als het feuilleton niet meer kwam speelden ze dat nog. Ze speelden dat zowel met de cowboys en indianen van Broer, die ze dan een hemd hadden aangemeten als in het echt. Op een dag dat het regende en ze niet buiten konden, speelden ze dus nog maar eens Ivanhoe, mske “Ivanhoe”, Broer “Gurt”. Maar ze moesten rustig spelen van moe en ze moesten Broerke ook mee laten doen.

Dus besloot Ivanhoe met zijn gevolg maar naar Engeland te varen. Ze nestelden zich dus in de zetel … euh boot, met hun voeten er in en ze namen Broerke ook mee. En daar begon de ellende. Ze mochten Broerke niet Bart noemen zoals de zoon van Gurt in het feuilleton heette want dan ging hij denken dat hij echt zo heette.

Maar zo een overtocht naar Engeland dat duurt toch dik een uur en die ridder-zonder-naam wou zo lang niet in die boot blijven zitten. En moe zei dat ze dat kind niet mochten plagen.

En aangezien Ivanhoe vond dat meespelen, meevaren was en meevaren in moe’s ogen plagen was, hebben ze die kleine maar in zee gedumpt!