“Kan ik het 20 frankstuk efkes hebben” vroeg Slow aan mske. Dat 20 frankstuk fungeert als jeton voor de karrekes van de supermarkt en het komt nog uit mskes zwemzak. Maar daar zaten er twee in, van indertijd toen mske nog met Zoneke ging zwemmen en Zoneke altijd zonder 20 frank voor zijn kaske stond te draaien.

“En waar is het jouwe” vroeg mske, want ze had dat tweede aan Slow gegeven. “Wel” zei Slow “dat zit in mijn zwemzak en dan moet ik dat daar nog uitpakken en daarna terug insteken en …” “En ik niet?” vroeg mske en ze nam het stuk en ze voegde er aan toe: “laat het niet in het karreke zitten hoor of ik heb het niet meer voor het zwembad!” Maar ondertussen had Slow al een stuk van 2€ tussen zijn kleingeld gevonden.

Enkele dagen later, gingen Slow en mske in het stadje winkelen en wat doet mske? Ze laat dat stuk van 20 frank toch in dat karreke zitten zeker!