Vis in vervuilde rivier:
“Ik kan amper het hoofd onder water houden.”