Het is februari 1976 als mske op de radio hoort vertellen dat ergens 14 februari lievekesdag is. Dat lievekesdag dient dan voor diegenen die stiekem verliefd zijn, de kans te geven om een kaartje te sturen naar hun aanbedene.

“Och” denkt mske “leuk maar niet meer voor mij”.

Wat hebben ze er al die jaren later weer van gemaakt? De grote commercie zal die dag, jaren geleden, ook naar de radio geluisterd hebben zeker en ze hebben er gewoon de zoveelste koopdag van gemaakt.

En zeggen dat ze het voor die uitvinding van Valentijn ook geregeld kregen …

En als je de teksten van de oude liedjes leest … was 1 mei dan langs hier niet de gelegenheid om je lieveke eens in de bloemekes te zetten?