Wat een massale klucht van de verliezers en hun aanhang die nu staan roepen hoe stom de anderen gestemd hebben, dat die anderen zonder doorzicht gestemd hebben en nu gaan ze efkes al diegenen die anders gestemd hebben dan zij, een beetje belachelijk maken en wat staan verwijten.

Gaat het nu slechter gaan? Of gaat het nu beter gaan?

Na al die jaren dat mske heel bewust gestemd heeft, is er maar één ding dat haar is opgevallen. Er verandert nooit iets! Er zijn hier en daar wat verschuivingen wat de schoon postekes betreft maar voor de gewone mens en zeker voor diegene die op één of andere manier niet in het standaardprofiel past verandert er niks.

Veel beloftes heeft mske al gehoord en al even veel zijn er niet na gekomen.

Nu is het woord gerechtigheid gevallen. Dat is wat mske wel eens waar gemaakt zou willen zien, maar gelooft ze er in? Van geen kanten. Maar ze zal de man een kans geven. Omwille van al diegenen die er op gestemd hebben.

Dat is namelijk wat men democratie noemt.