Hier hoor je soms toch wat zenne!

Slow zit te typen en vraagt mske naar een Frans woord. mske spelt en zegt: “e accent”.

“Die van onder de twee?” vraag Slow. mske, die haar bril niet op had, zegt: “vraag dat eens aan mijn vingers, die weten dat beter dan mijne kop”.