Ik denk dat we het al eens verteld hebben, maar aangezien we niet zeker zijn, doen we dat nog maar een keer.

mske heeft ooit geleerd om met tien vingers te typen, maar ergens onderweg, gedurende al die jaren is er de duim van haar rechterhand afgevallen. Niet echt de duim eraf, maar die werkt dus niet meer mee. mske typt dus met negen vingers. Dat is best te zien aan het toetsenbord. De meest gebruikte toetsen blinken als een spiegel en daar moet je oppassen want die vertonen uitschuifgevaar.

mske heeft er al eens aan gedacht om de minder gebruikte toetsen op die plaatsen te steken, afwisseling van de wacht, om zo te zeggen. Dat zou geen probleem opleveren want mskes vingers weten beter de letterkes staan dan haar hoofd.

Een groot geluk dat die spatieerlat niet scheef gaat hangen van dat eenzijdig gebruik en die eens op haar kop zetten om de twee kanten in evenwicht te brengen … allee allee we gaan het al niet zotter maken dan het al is hé!