In het web hing een vlieg. En heel langzaam naderde een spin van onder naar boven, richting web. Ineens dook een tweede, identieke, spin op, die zich niet langzaam maar als een pijl uit een boog, horizontaal richting andere spin haastte.

De eerste kreeg de tweede in de gaten en begon te klimmen, te klimmen alsof haar leven er van af hing … en misschien was dat wel zo. De tweede zwierde zich eveneens aan de draad en begon aan een zelfde tempo te klimmen.

Was het gewicht van de tweede spin nu te veel of was er een onderbreking, feit is dat de eerste spin ineens een ganse tuimelperte naar beneden maakte, tot op iets van een 5cm boven haar achtervolger. Ze begon nog sneller terug te klimmen.

mske stootte Slow aan en ze keken samen toe. Eigenlijk wou mske wel eens weten wat er zou gebeuren als de tweede die eerste inhaalde, anderzijds wou ze wel eens weten hoe de eerste de tweede zou afschudden. Maar het was tijd en ze moesten verder.

De keer erop dat mske in de buurt van het web kwam, keek ze … In het web hing enkel een vlieg.