Wizzewasjes

Het is niet omdat het mag … dat het moet!

Hedwig Hoefmans

Internet is een leuk ding, maar internet is niet onfeilbaar. Dat blijkt nu weer. Het internet is niet zo oud als bepaalde herinneringen en dan kan de informatie onjuist of onvolledig zijn.

We kunnen ons dan ook de vraag stellen of we, voorzichtigheidshalve niets meer gaan schrijven als we daarvoor informatie op het internet moeten opzoeken, maar dat houdt in dat bepaalde herinneringen dan volledig de mist ingaan en mensen, die ooit wel een positieve rol in mskes leven speelden vergeten zullen worden. En dat, dat vinden we dan ook weer niet kunnen.

Hier onder quoteren we de reacties van de heer Kurt De Schryver op Bert en Bertje met een rechtzetting en meer informatie dan wij ooit konden vinden.

Even terechtwijzen: Hedwig Hoefmans is geboren uit twee Belgische ouders dus geen Nederlandse zoals verkeerdelijk vermeld. Bovendien is ze door haar huwelijk met ondergetekende later bevestigd in haar Belgische nationaliteit.
De opmerking dat dit haar enige rol was komt bijzonder denigrerend over. Na ons huwelijk heeft mijn ondertussen overleden echtgenote studies “dramatische kunst” aangevat aan het conservatorium te Gent waar zij een “eerste prijs” behaalde in die discipline.
Gedurende enkele jaren heeft ze toen als free-lance actrice carrière gemaakt als hoofdactrice in honderden toneelstukken o.a. van Tone Brulin, Ionesco en Pinter, om er maar enkele te noemen, en dit in diverse vlaamse theaters, zoals de KVS in Brugge, theater Arca en Verticaal in Gent en de Korrekelder in Brugge, ,ook om er maar enkele te noemen. De perscommentaren, o.a. van Louis Paul Boon,
*****
Mijn vorige reactie werd bij vergissing onderbroken, sorry!
Met KVS hierboven is vanzelfsprekend bedoeld “in Brussel”, niet “in Brugge”
Zoals gezegd waren de perscommentaren op haar acteerprestaties over het algemeen uiterst positief tot schitterend.
Uiteindelijk heeft mijn echtgenote, zeer tot haar spijt, haar toneelloopbaan vrijwillig afgebroken omdat ik om beroepsredenen tijdelijk naar de USA werd overgeplaatst en een evenwichtig familieleven haar belangrijker leek dan haar toneelcarrière.
Tot slot voor wie het eventueel zou kunnen interesseren: ik bezit het originele 45-toerenplaatje van Miek en Roel met het leidmotief van het feuilleton.
Kurt De Schryver

Wij danken de Heer De Schryver voor deze reactie en willen toch even vermelden dat het nooit de bedoeling kon, noch kan zijn ons denigrerend uit te laten over iemand die mske ooit leuke momenten bezorgde.

De redenen waarom iemand in zijn/haar leven bepaalde beslissingen neemt is het alleenrecht van de persoon in kwestie en dat is wat wij emancipatie noemen. Het heeft geen belang hoeveel rollen iemand speelde. Het staat er misschien nogal onhandig maar wij wilden in ons berichtje enkel aantonen dat iemand met één rol een even grote impact kan hebben op het gemoed van een 15-jarige, dan de jeugdsymbolen van nu.

Door de reacties echter ging er een belletje rinkelen. Ooit ging mske met de school naar een toneelstuk met Rik Andries. mske kent de naam van het stuk niet, noch van de schrijver, maar de tegenspeelster kan best wel Hedwig Hoefmans geweest zijn.

Dat is weeral opzoekingswerk. Maar hoe gaan we daar aan beginnen?

Previous

Katergevoel

Next

Zoekertje

1 Comment

  1. Kurt De Schryver

    Ik ben bijzonder aangenaam verrast, om niet te zeggen ‘ontroerd’ door bovenstaande uiterst positieve reactie. Bepaalde details uit het verleden blijken dus toch niet door iedereen helemaal te zijn vergeten.
    De jeugdstukken waarmede mijn echtgenote destijds, in het kader van het Jeugdtheater, alle mogelijke scholen in het hele vlaamse land heeft’afgeschuimd’ zijn respectievelijk ‘De gelaarsde Kat’ en ‘Kon Tiki’, voor zover ik mij herinner van de hand ( pen ) van Tone Brulin. Dit resulteerde toendertijd in het feit dat een niet onaanzienlijk deel van de schoolkinderen Hedwig Hoefmans in het openbaar spontaan herkenden als ‘DE KAT’.
    Mijn dank en waardering voor het feit dat iemand die ik totaal vergeten waande toch nog eens ‘opgerakeld’ wordt.
    Kurt De Schryver

Wat denkte daarvan?

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén