Wizzewasjes

Het is niet omdat het mag … dat het moet!

Rollebolle

Ella had het al enkele keren over “Rollebolle” gehad en in het weekend kwam het weer ter sprake. “Wat doe je dan bij Rollebolle?” vroeg mske. Het antwoord was nogal verwarrend zodat mske er een vermoeden aan overhield dat ergens tussen een speeltuin en een turnles zweefde.

Toen mske vanmorgen op een blog van een kleuterklasje zag staan: “naar Rollebolle” moest ze er meer over weten. Ze mailde Bollie. Die antwoordde:

Rollebolle is inderdaad een evenement georganiseerd door één of andere sportvereniging toegespitst op kleuters. Zij kunnen daar dan allerlei soorten turnoefeningen doen zoals rijden met speciale fietsen, balspelletjes, … Alle scholen kunnen daar aan meedoen en zij zijn daar vorige week ook naar toe geweest.

 
Dat moest dus efkes uitgezocht worden. Op google werd er wel naar verwezen maar de echte oorsprong van het evenement vonden we niet. Gelukkig kwam Zoneke te hulp want die wist te vertellen dat het van de Stichting Vlaamse Schoolsport uitging.

Als we daar wat rondneuzen vinden we natuurlijk alle uitleg en valt alles wat Ella vertelde netjes op zijn plaats.

Volgens de site:

Rollebolle is een ideaal bewegingslandschap om de kinderen van de tweede en derde kleuterklas en speelleerklassen BLO te laten experimenteren en imiteren, en om allerlei vaardigheden en bewegingen bij hen uit te lokken.

Door het vele aantrekkelijke en uitnodigende “speelgoed” dat wordt aangeboden, is Rollebolle een leerrijk speelparadijs waar elkeen ook echte spelvreugde ervaart.

 
al kan Ella dat leuker uitleggen.

Meer info vonden we hier en hier en je kan zelfs de volledige brochure bekijken.

Sport en spel voor de lagere klassen en kleuterkes …

In mskes lagere schooltijd werd er gymnastiek gegeven door een masseur met een masseurenkleed aan. Dan mocht je op een kruiske gaan staan dat op de speelplaats was aangebracht en als ’t regende was er geen gymnastiek.

Een geblokt aantal rijen kruisjes, met de juiste afstand zodat je je buur geen oplawaai verkocht. Beenoefeningen kwamen er niet aan te pas, dat kon die non niet voordoen met dat kleed hé. Dus enkel met de armen, een beetje opzij, een beetje naar voor, een beetje draaien en drie keer omhoog en diep inademen. En daarmee was de kous af.

Previous

Het bietenseizoen is op gang getrokken

Next

De zomer stilaan opgeborgen

1 Comment

  1. Mske,de sport in de lagere school in mijn tijd stelde ook niet veel voor.Maar bijna alle kinderen gingen naar de “turnles” die de juffrouw van het eerste leerjaar en haar zus ,kleuterjuffrouw in de jongensschool ,gaven.Iedereen was de zaterdagnamiddag op post en dat ging door in de turnzaal van de meisjesschool.Het was niet echt turnles maar een vrolijke bedoening. We deden niet alleen gym maar ook dansen aanleren en voorbereidingen voor een heuse show op het einde van het schooljaar.Maar van de turnles op school zelf herinner ik me niets,dus dag stelde niet veel voor!!
    Dus vind ik het fijn dat de kleuters tegenwoordig anders opgevangen worden.

Wat denkte daarvan?

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén