Wizzewasjes

Het is niet omdat het mag … dat het moet!

Van de hak op de tak

In het wat-was dorp was een boer die, telkens als het mistte, zijn afval in brand stak. Met afval bedoelen we dan plastic zakken e.d. Het gaf me een stankske om kotsmisselijk van te worden maar dank zij de mist was hij niet te traceren.

Hier zit er ook zo ene, al wacht hij niet op de mist en is het geen plastic. Hij wacht op de donkerte en het stinkt dus anders maar ook zeer indringend.

Het mag niet en het is niet goed voor het milieu en voor de opwarming van de aarde en nog wel voor zo het een en ander.

Nu kan je daarvoor de politie bellen maar enerzijds is mske niet politiebellerig ingesteld en anderzijds is de politie niet zo afkomerig ingesteld. Er valt natuurlijk aan de dienstdoende agenten niks te verwijten. Die volgen enkel de richtlijnen ter zake.

En er zijn prioriteiten, zoals het beboeten van mensen die hun gordel niet dragen. Niet dat mske iets heeft tegen de gordel, integendeel, ze is zo erg pro dat ze hem zou dragen zelfs als het niet verplicht is.

mske vindt dat het beboeten van gordelzondaars eerder tot doel heeft de kassa te spijzen dan de veiligheid van de burgers te verzekeren aangezien mensen die hun gordel niet dragen geen directe bedreiging vormen voor anderen wat diegenen die met 0,5 promille in hun bloed met de auto rijden wel doen. Maar zelfs als die iemand omver rijden, rijden ze twee weken later al terug rond en als hun slachtoffer overleden is krijgen ze maar een strafke van dat-mag-je-niet-meer-doen.

Staatssecretaris Etienne Schouppe van Mobiliteit wil de alcoholgrens voor jongeren en beroepschauffeurs op 0,2 promille brengen en bepleitte dat in Volt. Annemie Turtelboom, Minister van Binnenlandse zaken, vindt, terecht, dat iedereen gelijk is voor de wet. Ook zegt ze dat zij kan leven met die 0,5 promille. Ook terecht natuurlijk, zolang er genen enen met 0,5 of meer promille haar van de straat rijdt kan ze daar zeker mee leven.

Toxicoloog Jan Tytgat was de enige die daar enige dialoog wou voeren blijkbaar, de twee anderen bleven almaar hun eigen stelling herhalen zonder enige flexibiliteit of zonder ook maar te luisteren naar wat de anderen zegden.

Jan Tytgat vindt die 0,2 promille een goede zaak maar vindt het nog niet ver genoeg gaan. Hij vindt nultolerantie met in achtname van de lichaamseigen alcoholwaarde -daar stonden we nu eens paf van, dat dat bestond- en het innemen van een hoestsiroop of een eenmalige likeurpraline, aan te raden. Wij ook.

We zijn wat afgedwaald precies, we hadden het over vuurkestook en dat het nadelig is voor het milieu. Terwijl ze zo in stommelings vuurkestook op klein niveau gaan tolereren gaan ze wel klimaattops organiseren waarvoor weer een hele volksverhuizing met bijhorende CO² uitstoot vereist is. Ook kregen we al direct het eveneens bijhorende uitlekken van één of andere vertrouwelijke nota of voorstel zodat we ons al kunnen voorstellen hoe ieder weer probeert het laken naar zich te halen.  Straf toch hoeveel lekken er zijn bij zulke belangrijke zaken. Die tops lijken al meer op verroeste vergieten zoals de geheime informatie daar naar buiten sijpelt.

Anderzijds kan je er ook gemakkelijk in. Dat bleek deze week op de EU top in Brussel, maar daar was niks mis met de veiligheid. Bah neen. Dat kwam omdat de mannen van Greenpeace vals gespeeld hadden. Ze hadden paskes vervalst en auto’s nagebootst. Natuurlijk gaan echte criminelen dat niet doen, natuurlijk gaan echte criminelen komen aangereden met een zwarte hoed op hun hoofd en een regenfrak aan en zeggen: “wij zijn bandieten”.

We gaan niet met stenen naar de veiligheid gooien maar wel naar diegenen die dat in de gazetten hebben gezet. Wij vragen ons enerzijds af waarom Greenpeace die actie op het getouw heeft gezet al tonen ze anderzijds aan dat er wel degelijk een probleem is. De veiligheid zou zelf zulke steekproeven moeten uitvoeren en zeker alles binnenkamers houden. Op deze manier brengen ze de slechten maar op gedachten.

Niemand is echt veilig. Nergens en nooit.

Previous

Tien vingers

Next

Hoe zou het nog met Sloef wezen?

1 Comment

 1. Vrouwe Mske,
  Twee zaken:
  (1) Met die milieutop in Kopenhagen moet ik een beetje lachen, want hier in Brugge heeft de overheid weer toegestaan dat er een ijspiste op de Markt kon georganiseerd worden. Wat een verspilling van energie! En straks is het oudjaar en knalt het dure en vervuilende vuurwerk weer overal de lucht in.
  (2) Wat moet de politie doen als er een politievoertuig aangereden komt? Iedereen uitstappen? Iedereen controleren? En stel je voor dat er een hoge pief van een diplomaat wordt tegengehouden en die wordt een beetje grondig gecontroleerd… Zou jij dat durven als politieagentje? “ZEG MANNEKE, WIE DENKT GE WEL DAT GE ZIJT? HOE IS UW NAAM? IK ZAL EENS NE KEER DE KORPSCHEF INLICHTEN VAN UW IJVER!!!”
  Het is altijd fout wat ge doet, ofwel voor de burger, ofwel voor de bazen. Altijd mis. Het is altijd mis. En ge zijt ook altijd te vroeg (overtreding) of te laat (overval).
  Niet gemakkelijk, den job van politieagent.
  En ik kan het weten.
  Een groet.
  De Drs.

Wat denkte daarvan?

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén