In Rotterdam willen ze anticonceptie verplichten voor bepaalde vrouwen. Ze zeggen wel “ouders” maar als je het artikel leest zijn het vrouwen die in het vizier lopen.

Ik wil het niet hebben over een fundamenteel recht want dan gaan voorstanders schermen met het fundamentele recht van kinderen.

Ik vind het -kort gezegd- te ver gaan in betutteling. En wel om andere redenen. De natuur zelf grijpt niet in maar wat blijkt uit de geschiedenis? Onderling trouwen, al was het dan voor de centen -en dus ook kindjes maken- resulteerde in een degeneratie van de volgende generaties.

Terwijl ondertussen bewezen is dat het niet aan zwakbegaafde ouders ligt dat kinderen slecht terechtkomen. Het betekent ook niet dat zwakbegaafde ouders niet zouden nadenken over het al dan niet hebben van kinderen.

En wat dan met de kinderen van intelligente ouders die geboren zijn omdat dat het logische gevolg was van verkering krijgen, trouwen en -het wordt zelfs steeds in één zin genoemd- kinderen krijgen, waarna die eigenste kinderen toch maar in de weg blijken te lopen en oplossingen gezocht worden om er maar zoveel mogelijk vanaf te zijn?

Iedereen die denkt het recht te hebben zich te bemoeien met het leven van anderen, zélfs als ze denken dat ze het welzijn van die andere voor ogen hebben, is een eigenwijze bemoeial die denkt de wijsheid in pacht te hebben.