“Hoe gaat het nu?” vroeg de dokter. “Goed” antwoordde mske als naar gewoonte, maar plots besefte ze dat dat eigenlijk de waarheid was en zei: “heel goed”. En dat is ook waar. Ware het niet voor dat probleem dat hier als een zwaard van Damocles boven dat huis blijft hangen, zou dat hier waarschijnlijk de hemel zijn.

En vermits we niet in de hemel geraken voor we dood zijn, moeten we de zaken zien zoals ze zijn. Met mske gaat het goed!

Blijf hangen hé ding daarboven!