In het kotkot hing een spinneweb, met in het midden een knobbel van een spin. En aangezien de dame van de winkel had verzekerd dat, als je het toestel op natuur instelde je fantastische foto’s kon maken van insecten, ging mske dat eens uitproberen.

Het gaat, maar op de foto zie je enkel een knobbel van een spin. De foto is niet mislukt omwille van het toestel, maar wel omwille van het model.