Wizzewasjes

Het is niet omdat het mag … dat het moet!

Jim

Dit is het intrieste verhaal van Jim. Enkel Jim en mske kennen dit verhaal en ik natuurlijk ook.

Jim is welgeteld, dag op dag een jaar jonger dan mske. En toen hij kwam zei iedereen dat hij Jim was. Hij was toen reeds zo groot als mske zelf die een klein bolleke was. En omdat mske in de aanvangsfase bang was van Jim moest hij stil en braaf in een hoekje van de zetel blijven zitten. Tot op het moment dat mske haar moed in haar klein mollige pollekes pakte en met een flink stappeke op Jim afstapte. Ze legde haar armkes op de zetel en zei zeer welopgevoed: “beuh”, aangezien dat de taal was die Jim ook sprak. Jim, door de druk van die armkes uit zijn evenwicht gebracht, viel voorover en antwoordde dus zeer elegant: “beuh”. Sedertdien kon de vriendschap niet meer stuk.

De moeder van mske was overkatholiek en verdroeg niet dat poppen en beren in hun blootje lagen en maakte dus kleren voor eender welk poppeding of teddybeer dat er ook in huis te vinden was. Aangezien de grootte van Jim heeft ze er niets anders op gevonden dan hem een gesmokt kleedje en een schortje, die mske te klein waren, aan te trekken. Verder werd hij voorzien van een stevig paar bottinnen, eveneens te klein geworden voor het groeiend mske. Aangezien moe niet kon zetten dat je een onderbroek zag, dat zet namelijk aan tot “gedachten”, heeft ze hem een roodzwarte broek gebreid, die in de loop der jaren versleten is. Maar toen was mske al een hele puber geworden. Maar toch zat Jim nog steeds op haar bed en toch heeft moe die gebreide broek nog vervangen door een effen rode.

Tot Slow kwam zat Jim nog steeds op het bed, nu zit hij er naast, in afwachting, maar hij draagt nog steeds zijn outfit. Die kan nu niet meer uit, aangezien zijn haartjes afgesleten zijn op de bloot gelaten plaatsen maar hij nog stevig voorzien is van de nodige wol onder de kleren. Het zou geen zicht zijn.

Dan kan mske zo intragisch met haar hoofd schudden als ze er aan denkt dat haar moe, ondanks haar overkatholieke gezindheid, de eerste traverstietenbeer, of klinkt berentravestiet beter, gecreëerd heeft.

Previous

Bloggen of bemoeien

Next

Het haar van de duivel

1 Comment

  1. oooooooooooooooooooooooooooooo wat is hij moooooooooooi!! ook met jurkje aan, looooooool

Wat denkte daarvan?

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén