Een personage in de soap die ze hier aan het spelen zijn en waar ik nog niets over heb gezegd is de bankier.
 
Toen mske wist dat dit huis verkocht zou worden, wou ze dat inkopen maar de Wat-was bank wou haar geen lening toestaan omdat ze “te weinig verdiende”. In realiteit omdat ze zelfstandige was en er geen loonbeslag kon gedaan worden. Ze kon enkel een lening krijgen als ze een partner had die minstens 1.750 eur netto per maand verdiende.
 
mske legde zich daarbij neer maar was direct zinnens om van bank te veranderen. Ze dacht met de opbrengst van dit huis een ander huis te kopen en dan met het geld dat ze “niet” verdiende dat huis op te knappen.
 
Toen vond ze een brief van de Wat-is bank in de bus. Ze belde en kreeg de bankier aan de lijn, die de zaak bestudeerde en het probleem niet begreep.
 
Toen de zaak dan werkelijk doorging waren er geen problemen, enkel vertelde de bankier dan dat hij oorspronkelijk had gedacht dat mske “ergens” op een zwarte lijst moest staan omdat dat ganse verhaal zo “ongeloofwaardig” klonk. Waarop mske antwoordde dat zulke verhalen bij haar schering en inslag waren
 
Deze morgen, bij het tekenen bij de notaris voor de lening, zei de bankier tegen mske: “Ik ben blij dat ik je leren kennen heb”. mske keek bedenkelijk toen ze vroeg “waarom”. Hij antwoordde: “Voor de spanning en de ambiance!”