Moe heeft mske altijd heel ouderwets aangestoten. Ze stond dan ook verstomd dat mske redelijk wat aantrok had bij de jongens.

Na haar trouwen schrok moe op van de verandering die zich zo plots voltrok. Wat haar dikwijls de reactie ontlokte: “een getrouwde vrouw mag zich zo niet kleden”, maar mske was moe ontgroeid en provoceerde de keer daarop nog meer.

Na de geboorte van Zoneke stond moe erop dat mske een corsee zou aandoen, een keurslijf! mske schaterde het uit en zei, terwijl ze in de houding sprong: “En garde, je hebt toch je harnas al aan”. Moe stoomde uitermate verbolgen weg maar maakte in het vervolg nog enkel bedekte opmerkingen.

Toen mske, een tiental jaar terug, naar het huwelijksfeest van haar nicht ging, had ze dan ook de kortste rok aangetrokken die ze kon vinden, samen met de hoogste hakken. Toen ze binnenkwam, zei Broer: “Ik wist dat ik die benen kende”. En moe, onder het mom van rustig rond te slenteren, kwam bij hen staan en fluisterde met vertrokken mond: “Val niet over je rok!”