Toen Broerke jaren geleden op de universiteit een cursus psychologie in zijn handen kreeg, stond hij daarmee kort daarna bij mske. En hij zei: “kijk eens ms, die is in het Engels …” De rest van de zin liet hij verloren gaan in een vraag.

mske nam de cursus en zette zich aan het werk. Ze vertaalde en vertaalde en het gegeven intrigeerde haar. Jammer genoeg had ze toen twee kleine kindjes en heeft ze alles gewoon op een cassette gedicteerd en niet opgeschreven, want Broerke zou dat zelf wel doen.

Toch eens naar Broerke bellen om te zien of hij die cursus nog heeft.