Lap! Het is voorgevallen! Het hing in de lucht! Telkens er in die feestzaal iets te doen is staat de ganse straat en de ganse hof vol auto’s. Daarnet was Slow net buiten …

Hij kwam nogal geagiteerd naar binnen want hij had aan die brave van die ene auto gevraagd of dat er als een parking uitzag, waarop die antwoordde: “die staat toch niet in de weg?”

Als je het zo beziet staat hij ook niet in de weg op het voorplein van Buurboer of op de oprit van de overburen, maar dat is mooi aangelegd.

Bovendien zei Slow dat, als er hier bezoek komt, de mensen elders een plaatske moesten zoeken en dat er nog bovendiener een waakzame wijkagent niet tegen kan als de auto’s gedeeltelijk op de straat staan omwille van de gele strepen op de stoep.

Waarop Madame La Arrogancia het hoofd in de nek gooit en zegt: “Ga hem verzetten want straks staat de politie hier”.

En dat was petrol op ’t vuur, want toen de man zei: “bwa, neen …” antwoordde Slow: “Denkte?” Waarop de dame tegen Slow zei: “belachelijke vent”.

Mensen!

Nu bedenkt Slow dat hij het adres van het gezelschap niet gevraagd heeft zodat wij onze auto’s eventueel ook bij hen in de tuin kunnen gaan zetten.