Zo een uurtje kan deugd doen, maar mske kon het zich toch niet langer permitteren wegens het werk.

En gelukkig staan hier geen schapen. De mensen doen net of schapen een vredige sfeer scheppen.

Wel volgens mske zien schapen er dan wel vredig uit maar maken ze een naargeestig luguber geluid. Een geluid dat doet denken aan een oeroud verdriet waarover ze weeklagen. En daarom heeft mske liever dat schapen grazen maar dan verder hun mond houden omdat hun geluid haar weemoedig kan maken.