Enkele maanden terug, toen het begon bekend te geraken dat er evengoed een gat was in de ziekenverzekering als in de ozonlaag, reden Slow en mske op een vrijdagavond naar zee. En in een interview kwam Rudy Demotte vertellen over de ziekenkas en de dingen die hij wenste te veranderen.

Hij wou dat de mensen eerst naar de huisdokter gingen voor ze een “spiezializme” consulteerden. Nu is mske er flagrant tegen dat je met iemand lacht die moeite doet maar ze dacht nu toch wel dat er in zijn omgeving iemand te vinden moest zijn die hem vertelde dat het een “specialist” moest zijn en geen “spiezializme”.

Sedertdien echter is mske de spiezializme als het gaat over de zaak en is Slow de spiezializme aangaande het alle andere zaken zoals de sociale contacten met de buitenwereld.

Zou Rudy Demotte dan even kunnen uitleggen waarom een vrouw, waar veel mensen om geven, ligt af te takelen aan een machine en dat op aanraden van een spiezializme die niet werd gecontacteerd. Of weet hij niet dat de trauma’s die daaruit voortvloeien ook voor rekening van de ziekenkas gaan zijn.