Op een avond dat ze thuis weggingen en grootmoeder kwam thuiswachten, mocht mske naar de film kijken. Niet dat ze dat gevraagd had, maar haar vader vond Fernandel zo een schitterend acteur dat hij beslist had dat mske naar: “De krijgsgevangene en de koe” mocht kijken.

Veel weet ze er niet meer over. Enkel dat grootmoeder op een zeker moment begon te klagen dat die film veel te lang duurde en dat mskes vader daar zeker geen rekening had mee gehouden. En uiteindelijk besliste grootmoeder dat het genoeg was en ze zette de TV uit net toen Fernandel de koe achterliet ergens aan een treinspoor.

En alhoewel ze later die film nog eens zag, blijkt dat ze film zelf en het einde blijkbaar niet kan memoriseren, ze blijft steeds steken bij die koe aan de treinsporen.

En eerlijkheidshalve dient gezegd dat mske nu niet bepaald een fan is van Fernandel … en nog minder van die koe.